Historiska fotspår

Härom dan var vi bland annat till Lövstabruk och Österbybruk. Gamla vallonbruk med anor från tidigt 1600- tal då det eldades och hamrades i hyttorna och de värdefulla stångjärnet framställdes av malm som kom från Danemora gruva. Ett myller av männsikor som bodde i de små brukssamhällena. Samhällen där de små hukande brukslängorna ligger i prydliga rätvinkliga formationer längs bygatorna och ju högre befattning du hade desto närmare bruket fick du bo. Herrgårdarna ligger väl synliga men på behörigt avstånd. Gigantiska vackra välbevarade byggnader. Vallonerna som kom från trakter kring Holland / Belgien hade stor yrkesskicklighet som kunde bearbeta järnet med hög kvalitet till låg kostnad och var därför attraktiva i järnhanteringen i Roslagen. 
 
Jag önskar att jag kunde färdas i tid och rum om så bara som en liten fågel bara för att få se på nära håll hur människorna verkligen levde, vad de lagade till mat och vad man samtalade om. Hur såg familjen ut ja mycket kan man förståss få svar på genom historieböckerna - men tänk själva att bara få vara med om så för en liten stund....
 
Jaja jag får väl vara nöjd att jag i alla fall får trampa i dess fotspår!
 
 
Här Lövstabruk med den magnifika Lövstapelargonen i krukan. Varje bruk hade sin egen pelargonsort.
 
 
 
Ett orangeri - växthus var förstås självklart för alla bruk med aktning. Här orangeriet i Östebybruk...
 
 
...med delar av dess blomprakt !!!
 
 
 

Kommentera här: