Toppjobb

Det har nu gått en vecka sedan det stora herculesplanet kraschade in i Kebnekaise. Under den här veckan har arbetet med att samla ihop det som finns kvar pågått och man kan lätt konstatera att det ÄR inte gjort i en handvändning. Islagsplatsen är 400 m lodrätt ovanför Rabots glaciär, så att det ligger vrakdelar i en väldig oländig terräng och vida utspritt kan man ju förstå. Eller ändå inte, ja vaddå tänker ni nu. Givetvis så pågår även ett miljöarbete eftersom planet innehöll en ansenlig mängd flygfotogen. Man försöker sanera efter de förutsättnigar som finns. Men hör och häpna en av de som jobbar med sanering säger att vi får väl strö ut bark.... Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Hur i hela fridens dagar tänkte han nu. Strö ut bark på en lodrätt bergvägg med is och snö. Det är som ett skämt. Men dessvärre är det inte det. Dessa förslag som kommit från de som sitter i Stockholm och förstår sig på. Jamen för tusan kom hit och inspektera på plats först så kan man resonera sen om vilken åtgärd som blir bäst!!!

Just nu jobbar man både nere på glaciären och uppifrån Kebnekaises topp. Det är inte särskilt lättarbetat och mycket väderberoende. Det är tämligen enkelt att begripa och det tror jag alla tusentals som bestigit toppen lätt kan hålla med om. Utgångsläget är en snökam med 400 m lodräta stup på både öst och västsidan. Platsen där planet kolliderat ligger ca 20-30 m under kammen. Man måste alltså hänga i linor för att komma åt platsen. Det är inte gjort i en handvändning att ha kafferast inte. Nä nog är det en av de extremaste platser att ha en sån här haveriplats. Men ett är då säkert - de har en Sveriges vackraste arbetsplatser med den enormt storslagna fjällvärld.
Att det här är ett mycket tungt jobb även känslomässigt det kan jag gott förstå. Dagligen rör sig mina tankar runt denna olycka och alla som är inblandade. Mycket arbete under lång tid återstår på många nivåer!
Här på bilden syns det små svarta prickar precis till höger om ordet
höghöjdsarbetare och ja det är precis vad de är, de som jobbar uppe.
Rakt nedanför dom ser manatt det rasat snö så berget kommit i dagern.
Där har planet kraschat.
Foto:Ulf Sköld