Jag vill inte...

Jag vill inte var den som plockar och städar. Jag vill inte ha fest i mitt hus med en massa okända människor. Jag vill inte att mina glas eller andra saker går sönder. Jag vill inte plocka kapsyler i trädgården. Jag vill inte plocka fimpar eller snuspåsar. Jag vill inte köra bort skräp och tomglas. Jag vill inte bli besviken. Jag vill inte påpeka detaljer. Jag vill inte skura toan. Jag vill inte att kaffet ska vara slut. Jag vill inte att någon läser över axeln på mig. Jag vill inte tjata. Jag vill inte vara sur. Jag vill inte vara ensam.  Jag bara inte vill.