En gränsstängning i en annan tid och ett annat land...

Med anledning av vårt besök vid den stängda gränsen mot Nordkorea slår det mig plötsligt att det inte alls är länge sen en gränstängning var aktuell i Sveige! Kan tänka att många av er tänker men vad nu då, Sverige har ju inte varit i krig på flera hundra år och det är sant MEN här kommer en annan del av Sveriges historia:
 
I början av 1800-talet -okej jag håller med om att den tiden är rätt länge sen men ibland behöver man ett historiskt sammandrag och kort kan man säga att det var då Finland skiljdes från Sverige och blev lydstat under Ryssland medan Norge istället tvingades till en personalution med Sverige och underställdes svenska kungen.
 
Vid den här tiden flyttade samerna med sina renar över gränserna helt i enlighet med renarnas naturliga rörelsemönster. Norge ville dock begränsa det, vilket hörde ihop med för den tiden den norska jorbrukskolonisationen. Saken blev inte bättre av de rasistiska kolonialistiska åsikter som började göra sig gällande i mitten av 1800-talet och man betraktade de renskötande samerna som de "vilda". Med det menade man helt enkelt att de norska jordbrukskolinisatörern fick stå ut med så mycket vedermödor och värre behandling av "de vilda urinvånarna" än övriga kolinialister runtom i världen fick utstå...
 
Hur som haver ledde detta till att man helt enkelt beslutade sig för att i ett första steg stänga gränsen mellan Norge och Finland och det blev förbjudet att flytta med renarna över gränsen. Gränsspärningen blev en katastrof för alla samer på hela Nordkalotten. Samerna var då tvugna att flytta via Sverige och bli svenska undersåtar för att komma åt sina marker på ömseside gränser. Men i slutet av 1800-talet stängde Ryssland även den gränsen mellan Finland och Sverige. Det här kom att bli en bitter dragkamp vad avsåg renbetesfrågan mellan staterna. Å på markerna stod samerna med sina renar och kunde inte längre följa renarnas naturliga vandringar och flyttleder. Vi har nu kommit in på 1900-tal och det är inte alltför länge sedan.
 
I och med att gränsstängningarna var ett faktum blev  familjer splittrade och där stod bröder och systrar på ömse sidor om gränserna och hade inte längre möjlighet att umgås med varandra och heller inte hjälpas åt med skötseln av renarna på grund av politiska maktspel. Vilka konsekvenser hade det här för familjerna? Ja det kan vi nog inte ens förstå. Det här ledde till att under en lång rad av år med start under 1920-talet, så tvångsförflyttade man de samiska familjerna och deras renar söderut i Sverige. Till nya områden. Men det var ju inga obebodda områden utan där fanns andra samiska familjer som bedrev renskötsel.
 
Lek med tanken att vi hade flyttat omkring ett stort antal bönder från en plats till en annan - där det redan fanns jordbrukande bönder som behövde tillgång till markerna för sina åkrar -jamen hallå det går ju inte det är ju helt omöjligt. Men det var precis vad  som hände och det kan ju var och en begripa att det blev konflikter samer emellan. Inte nog med det dessa samer kunde inte prata med varandra då deras samiska språkvarieteter skilde sig åt.
 
I de här sammanhangen är det så lätt att betrakta allt som historiska händelser, vilket det i och för sig är, men det är inte längre sen än att det var då mina föräldrar var barn. Men det handlar ju trots allt om människor och familjer. Undras om det var någon som ens brydde sig om att fråga vad dom tyckte och vad dom ville? Hur dom mådde eller hur det ens praktiskt skulle gå till att ta allt man ägde och dessutom flytta med sina renar. Visste dom vart dom skulle? Visste dom hur långt det var? Hur såg lederna ut där de färdades? Hade dom barn och hur gamla var dom och hur många var dom? Vilka boplatser skulle dom till?
 
Det är så lätt att glömma och det är ännu lättare att tro att sådana här saker inte har hänt på vår egen hemmaplan!
 
Ylvas tankar appropå en stängd gräns mellan Nord- och Sydkorea
 
 Tänk om någon kom och sa till mig:
-Ylva nu har vi stängt gränserna så här kan du inte bo längre....
 
 


1 Anders Göranzon:

skriven

Upprörande! Vare sig det sker på den Koreanska halvön nu eller nordkalotten då. Uttryck för samma sak: maktmissbruk! Tack för att Du berättar!

Svar: Tack för att du läser och delar!
Ylva

2 Gudrun Zachrisson:

skriven

Tack, Ylva! jag kände inte till detta, inte i detalj i alla fall. Men jag vet ju att din pappas familj kom från Norge, men inte varför de hamnade i Nikkaluokta.På grund av dessa övergrepp, antar jag?Man blir så fruktansvärt upprörd!

Svar: Ja ibland är det är enklare att inte visa upp hela historien alla gånger. Jag gissar att den här delen av svensk historia är något som nästan ingen känner till. Jag tror faktiskt att mina farföräldrar faktiskt hann slå sig ner i Nikkaluokta på eget initiativ då det var så många dåliga år av renbete så att hjorden minskades drastiskt. Jag ska ta reda på mer detaljer.
Ylva

Kommentera här: